Zoonen.com

Djuren / Terrariedjur / Ödlor /

Klicka för att tipsa någon om denna sida. Klicka för att skriva ut denna sida.

 GECKOÖDLOR:  Hem | Forum | Artiklar | Bilder | Filmer | Annonser | Bloggar | Länkar


Daggecko | Leopardgecko | Tjocksvansgecko | Tokajgecko


Leopardgecko

Ödla som vinner i popularitet

Geckoödlor, Fakta & Information,
Av: Hasse, fre feb 1, 2002, 11:18
Visad: 64125 ggr, Länkar: 89 st, Röster: 15, Betyg:

Den mycket vackra och intressanta leopardgeckon (Eublepharis macularis) är en ödla som undan för undan vinner alltmer i popularitet bland terrariefolk i vårt land. Kanske beror det på att den hör till de största bland geckoödlorna med sina ca 25 cm? Numer är den faktiskt den näst populäraste ödlan efter den gröna leguanen (Iguana iguana) sägs det.

I motsats till sina nära släktingar har inte den här arten de tvärställda lamellerna på fötterna, vilka gör att individerna kan förflytta sig på lodräda ytor som väggar och terrariets innerglas. Det gör att leopardgeckon inte är någon särskilt god klättrare och därför alltsom oftast håller till på "markplanet", men då och då också ger sig upp i trädrötter och växter.
De flesta andra geckoödlor har "inbyggda fönster", alltså genomskinliga fjäll som skyddar ögonen. Dessa fjäll rengör geckoödlorna ständigt genom att slicka ögonen. Hos leopardgeckon förekommer inte detta beteende eftersom arten har rörliga ögonlock och kan fukta dem precis som vi människor, genom att blinka.
Originalfärgen hos en leopardgecko är den som bilderna här intill visar. Men "uppfinningsrika" uppfödare världen över har lyckats få fram andra färger och mönster hos de här ödlorna, varav många är oerhört vackra.
Arten, som lever på stäpper och i bergstrakter (upp till strax över 2 000 möh), har sitt ursprung i Östra Iran, Sydöstra Afganistan och Nordvästra Indien.

Jaktbyte
När det gäller maten är det här en mycket glupsk ödla, som ser det mesta som rör på sig och är smått som vällovligt jaktbyte. De flesta levande foder är alltså användbara, även om exempelvis mjölmask inte bör ges för ofta då det är fettbildande. Foderdjuren ska dock inte vara längre än ödlans huvud. Fodret måste kompletteras med vitaminer och kalk. Görs inte detta uppstår lätt bristsjukdomar, vilka bland annat kan yttra sig i uppmjukning av skelettet och visa sig i form mer eller mindre deformerade lemmar.
Eftersom vi här har att göra med en geckoödla som inte klättrar på samma sätt som sina släktingar behöver inte heller terrariet vara särskilt högt, däremot är det bra att ha en väl tilltagen bottenyta. Det viktiga i sammanhanget är att samtliga individer har minst ett gömställe var att krypa undan till. För en handfull leopardgeckos bör bottenytan vara 95 x 50 cm stor. Höjden kan, för att inredningen ska kunna bli trevlig, vara ca 40 cm. Detta är vanliga akvariemått, varför ett modifierat akvarium kan vara en bra lösning. Tänk bara på att sörja för god ventilation.

Trädrötter
På bottnen i ett terrarium för leopardgeckos kan man ha finkornig sand. stenhällar och, om man så önskar, trädrötter vilka kan erbjuda de "grottor" och gömslen de här ödlorna vill ha. För att göra det hela attraktivt för ögat kan en eller annan grön växt placeras i terrariet. Ett nog så trevligt alternativ kan vara plastväxter, vilka är lätta att rengöra.
De här ödlorna kommer alltså från varma och torra områden. Det ger oss en ytterligare en vink om hur terrariet ska inredas och inte minst om temperaturerna. I sådana här områden är det ofta ganska stora temperaturskillnader mellan natt och dag. Det vill ödlorna också ha i terrariet. Tumregeln för temperaturen på dagen är 25 grader. Men som de flesta andra reptiler vill också leopardgeckos ha ett område, till exempel en stenhäll, extra uppvärmd och där kan temperaturen höjas ytterligare ca 5 grader. Det kan ske till exempel med hjälp av en extra spotlight som riktas mot hällen.

Lägre på natten
Nattemperaturen bör sänkas till ca 20 grader. Längden på natt och dag i det här terrariet bör vara ungefär lika lång, eller med något längre dag än natt.
För att underlätta fortplantningen hos de här ödlorna bör man se till att de ges möjlighet att gå i dvala (säsongsvila) på ungefär samma sätt som många landsköldpaddor.
Metoderna att försätta djuren i ett tillstånd då dvalan infinner sig varierar. Det är också en konst som förutsätter stora kunskaper, varför den som har sådana planer rekommenderas att kontakta en herpetolog med erfarenhet av detta.
I korthet fungerar det dock på ungefär samma sätt som i naturen. Inför den kallare årstiden äter djuren upp sig under en tid. De samlar alltså fett för att klara en period av total stillhet/dvala. När det börjar bli ont om bytesdjur och temperaturen sjunker tömmer djuren tarmen. Och efterhand som det blir kallare och soltimmarna färre söker djuret skydd och faller i dvala. Inte mer än sex veckor ska den befinna sig i detta tillstånd.

Rådgöra
Väckningen ur dvalan sker ungefär enligt en omvänd procedur, som bör sträcka sig över ca 20 dagar. Man ökar succesivt värmen och antalet timmar med ljus, samtidigt som fodergivan försiktigt ökas.
Men den som tänker försöka bör alltså rådgöra med en expert. Det händer att leopardgeckos fortplantar sig också utan att ha gått i dvala.
För att främja äggbildningen hos honan bör ödlor som visar tecken till parning ges extra kalk. Leopardgeckos bär sina ägg i upp till 45 dagar innan de läggs på lämplig plats i terrariet. För en lyckad kläckning rekommenderas artificiell sådan, vilket sker i lämpligt fuktat kärl som håller en temperatur på 28 grader. Också när det gäller konstlad kläckning bör en erfaren herpetolog konsulteras.
Som små kan de här ödlorna visa en del aggressivitet, även om de inte är farliga. Som vuxna däremot blir de snabbt tama och tar gärna foder direkt ur ägarens hand. Man ska dock vara försiktig då man handskas med dem eftersom svansen lätt kan brytas upp. Så tänk på att akta svansen då en leopardgecko lyfts. Och lyft den aldrig i svansen!Bild: Hans Norling
Populär. Leopardgeckon har på senare år blivit en av de allra populäraste ödlorna bland landets herpetologer. Det är en mycket vacker reptil, så det är lätt att förstå att den blivit omtyckt.


Ögonlock. Den här arten skiljer sig från sina släktingar bland annat på så sätt att den faktiskt har ögonlock med vilka den kan sköta fuktningen av ögat.


Foderdjuren. Leopardgeckon sägs vara en glupsk ödla som jagar ifatt och äter i stort sett allt som håller lämplig storlek. Och lämplig storlek i det här fallet är foderdjur som inte är längre än ödlans huvud.


Ingen klättrare. När man tänker på geckoödlor ser den påläste vackra gröna ödlor som med fästskiveförsedda fötter klättrar omkring på lodräta glasytor. Den förmågan saknar leopardgeckon. Men visst kan den klättra, till exempel på trädrötter som terarriet inreds med.

Användarnamn

Lösenord


 
 

Sök på Zoonen

 
 
Medlemmar    Artiklar

 
 

Inloggade just nu

 
 
 


-1 medlemmar som skriver i rätt kategori i forumet.

 


© 2017 Zoonen, Om Cookies