Zoonen.com

Djuren /

Klicka för att tipsa någon om denna sida. Klicka för att skriva ut denna sida.

 HUNDAR:  Hem | Forum | Artiklar | Bilder | Filmer | Annonser | Bloggar | Länkar


Blandrashundar | Hundraser | Hundsport | Uppfödning


Får hunden vara lös i naturen?

Lagar och regler med Halmstad som exempel

Hundar, Regler & Lagar,
Av: Hasse, fre mar 22, 2002, 11:10
Visad: 45767 ggr, Länkar: 18 st, Röster: 2, Betyg:

Våren närmar sig med stormsteg. Och de tider då särskilda krav ställs på hundägare som har sina hundar lösa infinner sig. Att döma av erfarenheter från promenadstigar, motionsslingor och annat tycks kunskaperna hos alltför många i detta hänseende närmast vara rudimentära.

Detsamma gäller för övrigt det enkla att visa mänsklig hänsyn! Det hjälper föga att en hund är världens snällaste, om den är lös och om den möter en hundrädd människa! Det är inte heller till särskilt stor tröst om ”Putte är snäll och bara vill leka” om han möter den kopplade Buster som inte alls är snäll och verkligen inte vill leka.

Stort antal
Exemplen på skriande nonschalans bland många hundägare är tyvärr i stort antal. Alltför stort! Det gäller inte minst det här enkla med att plocka upp skiten efter hundarna.
Den lokala ordningsstadgan kräver av hundägande medborgare att den fasta avföringen efter hundar tas upp på sådana platser där risk finns att folk trampar i den.
Hundbajs ska alltså tas upp inom detaljplanlagt område. Förenklat kan man säga att befinner man sig i och vid samhällsbebyggelse ska den svarta platspåsen fram och högen plockas upp!
När det gäller lösa hundar ställs flera och ganska tuffa, men rättmätiga krav på hundägaren. I princip kan man säga att en hund aldrig får vara lös på allmän plats. Men de lokala ordningsföreskrifterna är förstås mer detaljerade än så.

Tillsyn
Så här säger jaktlagen: ”Under tiden den 1 mars till den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
Regeringen får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att hund skall hållas kopplad.”
De lokala ordningsföreskrifterna förtydligar och ger mer detaljer. Sålunda gäller till exempel för flera av våra stränder med tillhörande badplatser tillträdesförbud under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september med undantag av för kommunen särskilt anvisade områden för hundbad.

Inte slaviskt
Men det handlar förstås om kopplade hundar. I övrigt gäller jaktlagen. Och jaktlagen är ju formulerad så att den inte slaviskt kräver koppel. Men formuleringen innebär för de flesta att hunden är just kopplad. Detta eftersom det kräver ganska mycket träning och samförstånd mellan hund och hundägare att utan koppel ha hunden under den tillsyn lagen föreskriver.
Åter till stränder och hundbad och ett sådant finns ju som bekant i Halmstad.
Vad gäller hundbadet på Västra stranden får hundar vara lösa om de hålls under uppsikt. Löptikar får inte tas med ut på stranden. Precis som på andra offentliga platser gäller också på Västra stranden att man plockar upp efter sin hund.
Ett annat exempel på platser där hundar inte får vara lösa, men ändå är det, är stadens parker. Ett sorgligt exempel i sammanhanget är Sationsparken i Halmstad. De lokala föreskrifterna går inte att misstolka på den punkten: ”Hundar ska hållas kopplade i parker.”

LOKALA FÖRESKRIFTER (för Halmstad - alla kommuner har egna föreskrifter. Även om de liknar varandra kan de variera en hel del.)

Hundar
17 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

18 §
Hundar skall hållas kopplade
1 på allmänna försäljningsplatser medan torghandel pågår,
2 i parker,
3 i de motionsspår som anges i bilagan till dessa föreskrifter.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

19 §
Hundar får inte vistas
1 på begravningsplatser,
2 på allmänna lekplatser,
3 på allmänna idrottsplatser,
4 på de badplatser som anges i bilagan till dessa föreskrifter under tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september med undantag av för kommunen särskilt anvisade områden för hundbad.

20 §
Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp på gångbanor, gator, torg och parkmark.

Bilaga 1
Förteckning över sådana områden som enligt 3 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Halmstads kommun skall jämställas med offentlig plats

Allmänna idrottsplatser
Idrottsplatser:
Alevallens idrottsplats
Andersbergsplanen
Engelbrektsplanen
Esperedsvallen
Getinge idrottsområde
Getinge idrottsplats
Grötviksplanen
Jutarums idrottsplats
Kärlekens idrottsplats
Sannarps idrottsplats
Simlångsdalens idrottsplats
Snöstorps idrottsplats
Tönnersjöplanen
Örjans Vall

Utebad:
Furulundsbadet i Oskarström
Getingebadet i Getinge idrottsområde
Simstadion i Halmstad

Inomhusbad:
Halmstads Simhall

Sporthallar:
Getingehallen
Gymnastikens hus
Hallägrahallen
Halmstads Sporthall

Badplatser
Brearedssjön
Havsstranden med angränsande sanddyner
Simlången
Toftasjön
Torsjön
Tostarpssjön

Begravningsplatser

Motionsspår
Eketångaslingan
Fyllingeslingan
Galgbergsslingan
Getingeslingan
Gullbrandstorpsslingan
Gullbrannaslingan
Harplingeslingan
Holmsslingan
Kvibilleslingan
Möllegårdsslingan
Oskarströmsslingan
Simlångsdalsslingan
Simstadionslingan
Tönnersjöslingan
Vallåsslingan


Här ett relevant utdrag ur lagen om tillsyn av hund och katt:
”1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
I jaktlagen finns särskilda bestämmelser om vad som skall iakttas för att hindra hundar från att driva eller förfölja vilt.
6 § Skada som orsakas av hund skall ersättas av dess ägare, ändå att han ej är vållande till skadan. Vad ägaren sålunda nödgats utgiva äger han söka åter av den som har vållat skadan.
Vad nu stadgats om ägare till hund gälle ock den som mottagit hunden till underhåll eller nyttjande.”
En enkel sammanfattning är följande: Hundägaren är alltid skyldig till det hunden gör.
I den här genomgången har Halmstad använts som exempel. De lokala föreskrifterna varierar förstås från kommun till kommun, men huvuddragen är lika.Bild: Hans Norling
Hundbad. Även om det är tillåtet att har sin hund lös på Västra strandens, där den är avsatt för hundbad, måste ändå gällande regler följas. Det innebär bland annat att hunden måste hållas under sådan tillsyn att den inte kan vålla skada.


Plocka upp. Rastas hunden inom detaljplanlagt område, för enkelhetens skull i eller vid samhällsbebyggelse, ska den svarta påsen fram och bajset plockas upp. Här, ute i skogen, behöver man inte göra det.

Användarnamn

Lösenord


 
 

Sök på Zoonen

 
 
Medlemmar    Artiklar

 
 

Inloggade just nu

 
 
 


0 kompizar som hälsar dagens några nya medlemmar välkomna till Zoonen!

 


© 2017 Zoonen, Om Cookies